Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimentary processes and environment in the Třenice Formation (Ordovician, Prague Basin, Bohemian Massif)
Další názvy
    Sedimentární proces a prostředí třenického souvrství (ordovik, pražská pánev, český masiv)
Autor
    Hroch, Tomáš
    Kraft, Petr
    Rajchl, Michal
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft
Strany
    4
Poznámky
    Akce: 2008 ; Plzeň
Výraz tezauru
    Sedimentary processes, shallow-marine deposits, Ordovician
Klíčové slovo
    Basin
    Bohemian
    Environment
    Formation
    Massif
    Ordovician
    Prague
    Processes
    Sedimentary
    Třenice
Abstrakt (česky)
   Sedimenty třenického souvrství sou tvořeny mořskými hrubozrnnými siliciklastickými sedimenty. Na základě faciální analýzy byli vyčleněny faciální asociace s dílčími interpretacemi sedimentárních procesů a prostředí vzniku. Třenické souvrství představuje produkt sedimentace v prostředí šelfu ovlivněno bouřkovou čiností a tidálními jevy s převažujícím sedimentárním záznamem subakvatických megačeřin a dun v hloubkách odpovídající břežnímu líci. Toto prostředí bylo také ovlivněno sedimentárními procesy ve formě úlomkotoků a turbiditních proudů, které směřovaly z okrajů pánve tvořené svrchnokambrickými vulkanickými komplexy.
Abstrakt (anglicky)
   Deposits of the Třenice Formation is formed by marine coarse-grained siliciclastic succession of variable thickness. Based on facial analysis the facies assocciations with interpreations of partial sedimentary environments and processes were recognized. Deposits of the Třenice Formation generally represent sedimentation on storm or tide influenced shelf with predominant deposits of subaquatic megarripples and dunes on the shoreface environment. The shoreface sedimentation was also influenced by debris-flows and turbidity currents moved from Upper Cambrian volcanic complexes adjacent to basin.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014