Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimentary provenance of mid-Devonian clastic sediments in the Teplá-Barrandian Unit (Bohemian Massif): U-Pb and Pb-Pb geochronology of detrital zircons by laser ablation ICP-MS
Autor
    Mihaljevič, Martin
    Strnad, Ladislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralogy and Petrology
Svazek/č.
    Roč. 84, č. 1
Strany
    22
Rok
    2005
Výraz tezauru
    geochemistry
    laser ablation
    provenance
    sediments
    U-Pb geochronology
Klíčové slovo
    Ablation
    Bohemian
    Clastic
    Detrital
    Geochronology
    ICP-MS
    Laser
    Massif
    Mid-Devonian
    Pb-Pb
    Provenance
    Sedimentary
    Sediments
    Teplá-Barrandian
    U-Pb
    Unit
    Zircons
Abstrakt (anglicky)
   Geochemistry of mid-Devonian clastic sediments, geochronology of zircons: geological implications
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012