Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimentation and paleogeography of the Radnice Member (Duckmantian/Bolsovian) in the Kladno partof the Kladno-Rakovník Basin
Další názvy
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve