Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimentologický výzkum písků a štěrků na lokalitě Beroun-dálnice (12-41 Beroun)
Údaj o odpovědnosti
    Eliška Růžičková
Autor
    Růžičková, Eliška
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 64-66
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Předmětová skupina
    kvartér Českého masivu
    pleistocén-spodní
    sedimentace fluviální
    sedimentace kontinentální
    sedimentologie
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    12-41
    Beroun
    Beroun-dálnice
    Lokalitě
    Písků
    Sedimentologický
    štěrků
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Popsány kontinentální uloženiny převážně spodnopleistocenního stáří, odkryté v zářezu dálnice D-5. Soubor uloženin lze rozdělit do dvou základních sekvencí, starší na bázi terasy vrážské a mladší na bázi s terasou berounskou
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012