Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimentology, benthic communities, and brachiopods in the Suchomasty (Dalejan) and Acanthopyge (Eifelian) Limestones of the Koněprusy area (Czechoslovakia)
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Havlíček, Zdeněk Kukal
Další názvy
    Sedimentologie, bentická společenstva a ramenonožci suchomastských a akantopygových vápenců (dalej-eifel) koněpruské oblasti
Autor
    Havlíček, Vladimír
    Kukal, Zdeněk, 1932-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Paleontologie
Svazek/č.
    Roč. 31
Strany
    s. 105-205
Rok
    1990
Poznámky
    32 obr.,24 pl.,3 s.bibl. + 24
    res.čes.,rus.
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Paleont.
Předmětová skupina
    Barrandien
    biocenóza
    Brachiopoda
    devon
    nový taxon
    popis taxonů
    sedimentologie
    sedimenty karbonátové
    textury sedimentů
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Koněprusy
    Suchomasty
Klíčové slovo
    Acanthopyge
    Area
    Benthic
    Brachiopods
    Communities
    Czechoslovakia
    Dalejan
    Eifelian
    Koněprusy
    Limestones
    Sedimentology
    Suchomasty
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012