Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimentology of the Lochkovian - Pragian boundary interval in the Lower Devonian of the Barrandian area (Czech Republic)
Další názvy
    Sedimentologie hraničního intervalu lochkov - prag ve spodním devonu Barrandienu.
Autor
    Vorel, Tomáš
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Svazek/č.
    Roč. 47, č. 1-4
Strany
    214
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Barrandian, Lower Devonian, Lochkovian - Pragian stratotype, sedimentary structures, turbidity depositions, sequence stratigraphy
Klíčové slovo
    Area
    Barrandian
    Boundary
    Czech
    Devonian
    Interval
    Lochkovian
    Lower
    Pragian
    Republic
    Sedimentology
Abstrakt (česky)
   Práce se zabývá sedimentologií spodního devonu Barrandienu, a to hraničním intervalem stupňů lochkov a prag. Výzkum byl prováděn na třech lokalitách (Černá rokle u Kosoře, Homolka u Velké Chuchle, Cikánka u Prahy - Slivence) v jihozápadní části Prahy, přičemž profil ve Velké Chuchli je mezinárodním sratotypem této hranice a zbylé dva jsou jejími parastratotypy. Rozpracovaná je zde teorie turbiditní sedimentace a lochkovsko - pražský hraniční event je zde popsán sekvenčně - stratigrafickou terminologií. Jeho projevy jsou dány do souvislosti s turbiditním režimem a s rozmístěním jednotlivých karbonátových facií ve spodním devonu Barrandienu.
Abstrakt (anglicky)
   In paper the sedimentology of the Lower Devonian of Barrandian area is described with the focus on the Lochkovian - Pragian boundary interval. This research has been carried out on three localities (Černá rokle near Kosoř, Homolka near Praha - Velká Chuchle, Cikánka near Praha - Slivenec) in SW part of Prague. The section at Velká Chuchle is an international stratotype of the Lochkovian - Pragian boundary and remaining two localities are its parastratotypes. This work deals in detail with the theory of turbidity current deposition and so-called Lochkovian - Pragian boundary Event is described in terms of sequence stratigraphy. The character of this event is associated with turbidite regime and with the distribution of particular carbonate facies in the Lower Devonian of the Barrandian area.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014