Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimenty české křídové pánve na území hl.m. Prahy
Údaj o odpovědnosti
    Václav Ziegler
Další názvy
    The sediments of the Bohemian Cretaceous Basin in Prague
Autor
    Ziegler, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Natura pragensis
Svazek/č.
    Roč. 11
Strany
    s. 86
Rok
    1994
Poznámky
    25 obr., 19 pl., 8 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Natura pragen.
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    fauna
    flóra
    historie geologie
    křída-svrchní
    mineralogie
    mineralogie topografická
    nerudy
    nový taxon
    ochrana přírody
    profil geologický
    průvodce
    sedimentologie
    tektonika
    uhlí
    vltavo-berounský faciální vývoj
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Praha
Klíčové slovo
    české
    Hl.m
    Křídové
    Pánve
    Prahy
    Sedimenty
    území
Abstrakt (anglicky)
   Studies of the Cretaceous sediments in the Prague region belonging to the Bohemian Cretaceous Basin bring results gradually. The conclusions achieved by the authors Krejčí (1869, 1870), Frič (1869, 1870, 1879), Čech et al. (1980) and othersare very important in this connection. The author presents a review of geology, petrology and paleontology of the Cretaceous sediments in the Prague region and stratigraphy off 28 localities preserved in the open landscape and the further 2 ones-existing today. Described localities are found in the area of Prague. The localities are mostly protected by the state as nature memories or nature reserves. The sedimentzs deposited here very in composition in the wide range from boulderstones to marlites which were formed in the freshwater zone (? Albian to Cenomanian) to the epineritic zone of the litoral belt till to the Cretaceous sea.
   Fossil flora and fauna is rich, especially the bivalves, ammonites, gastropods, sea urchins, serpulids, brachiopods and other. Underlying rocks are formed by the metamorphites of the Proterozoic area and the sediments of Ordovician, Silurian and Devonian of the Barrandian area. The spatial and temporal distribution of the units, the macrofossil content, new species and historical background are discussed
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 5. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012