Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimenty gravitačních toků v úpatním vývoji magurské skupiny v Chřibech (lukovské vrstvy soláňského souvrství) (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště)
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Eliáš
Další názvy
    Gravity mass flow deposits of the base-of-slope of the Magura Group in the Chřiby Mts. (Lukov Member of the Soláň Formation)
Autor
    Eliáš, Mojmír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 6
Strany
    s. 54-56
Rok
    1999
Poznámky
    9 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Předmětová skupina
    bradlo
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    gravitační skluz
    jura
    konglomeráty
    křída
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    olistolit
    paleogén
    turbidit
Geografické jméno
    Buchlovice (Uherské Hradiště)
    Cetechovice (Kroměříž)
    ČR-Morava
    Koryčany (Kroměříž)
    Kostelany (Kroměříž)
    Roštín (Kroměříž)
    Střílky (Kroměříž)
Klíčové slovo
    24-44
    25-31
    25-33
    Bučovice
    Chřibech
    Gravitačních
    Hradiště
    Kroměříž
    Lukovské
    Magurské
    Sedimenty
    Skupiny
    Soláňského
    Souvrství
    Toků
    Uherské
    úpatním
    Vrstvy
    Vývoji
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012