Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimenty pouzdřanské jednotky ve vrtu HV-1 v Dolních Věstonicích
Další názvy
    Sediments of the Pouzdřany Unit in the HV-1 well in Dolní Věstonice
Autor
    Bubík, Miroslav
    Poul, Ivan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Carpathian Flysch, Pouzdřany Unit, Ždánice Unit, Paleogene, Foraminifera
Klíčové slovo
    Dolních
    HV-1
    Jednotky
    Pouzdřanské
    Sedimenty
    Věstonicích
    Vrtu
Abstrakt (česky)
   Mělký jádrový vrt HV-1 ve Velkých Věstonicích umožnil studium sedimentů pouzdřanské jednotky v oblasti Pavlovských vrtů. Hnědočerné vápnité jílovce s foraminiferami nejvyššího eocénu až nejnižšího oligocénu (biochron P18-P19) jsou řazeny k pouzdřanskému souvrství. Žlutohnědé slíny s hojnými planktonickými foraminiferami nejvyššího eocénu (biochron P17) jsou srovnávány s šešorskými slíny. Studovaný profil je předběžně interpretován jako střídání tektonických šupin pouzdřanské a ždánické jednotky.
Abstrakt (anglicky)
   Sediments of the Pouzdřany Unit in the HV-1 well in Dolní Věstonice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014