Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimenty rhenohercynika na Moravě a v Ardenách a jejich deformace
Údaj o odpovědnosti
    Josef Havíř
Další názvy
    Sedimentary Rocks of Rhenohercynicum in Moravia and the Ardennes and their Deformation
Autor
    Havíř, Josef, 1970-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis
Svazek/č.
    Roč. 25
Strany
    s. 9-20
Rok
    1995
Poznámky
    4 obr., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Masaryk. brun., Geol.
Předmětová skupina
    Český masiv
    deformace plastická
    devon
    karbon-spodní
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    paleozoikum
    rotace desek
    tektonika extenzní
    textury sedimentů
    vrásnění variské
Geografické jméno
    Belgie
    ČR-Morava
    Francie-Nord-Pas de Calais
Klíčové slovo
    Ardenách
    Deformace
    Moravě
    Rhenohercynika
    Sedimenty
Abstrakt (anglicky)
   The Devonian and the Upper Carboniferous sediments of the Moravo-Silesian and the Ardennes regions are parts of the European Variscan Externides (Rhenohercynian zone). There are some similarities, but also differences in tectonic and sedimentary developments of these regions. The development of sedimentation in the Ardennes is comparable with the development in the eastern part of the Moravo-Silesian region. Sedimentation of shallow-water siliciclastic sediments started during Lower Devonian age (near Silurian/Devonian boundary) in the allochtonne of the Ardennes region, deposition of sedimentary rocks in the Boulonnais and the Brabant paraautochtonne began later, during the Givetian age. The platform-carbonates occured and carbonate sedimentation, predominanted from the Givetian up to the end of the Viséan.
   In contrast to the Ardennes, the flysh (Culmian) sedimentation in the Moravo-Silesian region started from the begining of the Carboniferous, possibly already from the end of the Devonian. Notwithstanding in some parts of the Moravo-Silesian region the carbonate sedimentation continued up to the Viseán age. During the Upper Carboniferous there is molasse sedimentation continued up to the Viséan age. During the Upper Carboniferous there is molasse sedimentation with important coal occurences in both regions. Also the Permocarboniferous development of the Boskovice furrows inner molasse basin have analogy with the Ardennes region-the Malmedy graben. The surface occurence area of the Devonian-Carboniferous rocks in the Ardennes is comparable with the area of the whole Moravo-Silesian region including the crystaline units in the western part. But the development of sedimentation in the Ardennes is comparable only with the development in the eastern part of the Moravo-Silesian region.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012