Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimenty spodního badenu a kvartéru v centru Brna
Další názvy
    Lower Badenian and Quaternary sediments at Brno centre
Autor
    Hanák, Jaroslav
    Pecka, Tomáš
    Tomanová Petrová, Pavla
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 17, č. zima
Strany
    3
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Lower Badenian sediments, Quarternary, foraminifers, molluscs
Klíčové slovo
    Badenu
    Brna
    Centru
    Kvartéru
    Sedimenty
    Spodního
Abstrakt (česky)
   Byly dokumentovány jíly z Dominikánského náměstí. Odpovídají pleistocénnímu stáří (ul. Panská) a spodnímu badenu (střední miocén)- (ul. Panská, ul. Veselá). Foraminiferová společenstva jsou tvořena typickými spodnobadenskými druhy Praeorbulina glomerosa circularis (Blow), Orbulina suturalis Brön., Globigerinoides quadrilobatus (d`Orb.), Uvigerina macrocarinata Papp et Turn., Vaginulinopsis pedum (d`Orb.) etc. Paleobatymetricky, na základě výskytu druhů Melonis pompilioides (F. et M.), Pullenia bulloides (d`Orb.), Hoeglundina elegans (d`Orb.) lze říci, že společenstva obývala prostředí hlubokých vod (batyál). Kvartérní měkkýši žili ve vodním prostředí, pravděpodobně v menším jezírku. Jezezro vzniklo zřejmě soliflukcí.
Abstrakt (anglicky)
   Lower Badenian and Quaternary sediments at Brno centre
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014