Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimenty spodního badenu u Hostimi: geomorfologická interpretace dosavadních zjištění (23-44 Moravské Budějovice, 33-22 Vranov nad Dyjí)
Údaj o odpovědnosti
    Martin Brzák, Slavomír Nehyba
Další názvy
    Lower Badenian deposits at Hostim: geomorhological interpretation of known results
Autor
    Brzák, Martin
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 54-58
Rok
    2000
Poznámky
    3 obr., 6 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    baden
    eluvium
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    litologie
    měření geoelektrické
    metoda radarová
    miocén
    morfostruktura
    předhlubeň
    říční síť
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hostim (Znojmo)
Klíčové slovo
    23-44
    33-22
    Badenu
    Budějovice
    Dosavadních
    Dyjí
    Geomorfologická
    Hostimi
    Interpretace
    Moravské
    Sedimenty
    Spodního
    Vranov
    Zjištění
Abstrakt (anglicky)
   Application of geophysical methods helps to recognise an asymmetrical tectonic depression below the occurrence of Lower Badenian deposits in the surroundings of Hostim. The depression filled dominantly by mottled clays is more than 60 m deep. The basal part of its fill is product of deep tropical weathering (in situ position). The upper part of the clays was redeposited in terrestrial (fluvial) conditions. Lower Badenian sands and gravel (clastic coast deposits, relative sea-level rise) form the topmost part of the profile. Morphostructural analysis discovered system of fault-line valleys or fault-angle valley, in the northern surroundings of the locality. Some features of the Nedveka river valley can reflect its epigenetic development
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012