Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon (21-222 Dobřany)
Údaj o odpovědnosti
    Marcela Stárková, Jana Drábková
Další názvy
    Sediments of the Tertiary on the south margin of the Carboniferous Plzeň basin, Tertiary-Carboniferous boundary
Autor
    Drábková, Jana
    Stárková, Marcela
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 39-40
Rok
    2000
Poznámky
    1 obr., 1 fot., 2 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    geologie regionální
    karbon
    ložisko jílu
    mapa geologická
    neogén
    plzeňská pánev
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    sedimentace fluviální
Geografické jméno
    Chlumčany (Plzeň-jih)
    ČR-Čechy
    Dobřany (Plzeň-jih)
Klíčové slovo
    21-222
    Dobřany
    Hranice
    Jižním
    Karbonu
    Okraji
    Pánve
    Plzeňské
    Sedimenty
    Terciér-karbon
    Terciéru
Abstrakt (anglicky)
   Relics of Tertiary sediments in the south part of the Carboniferous Plzeň basin are developed as fluvial clastics with different grain size. There is vertical and lateral variability of the sediments, and erosional boundaries. These Neogene sediments represent channel fills of braided rivers and braid plains. Basal channel (50 m wide) at the boundary of the Tertiary and Carboniferous is observed at Chlumčany (kaolin mine). The tag deposits of this channel consist ofb oulders of cherts, metamorphosed cherts quartz and clayey matrix. These channel sediments are also preserved a few km north. Their base is found nearly 80 m lower. The reason should be tectonic movements after sedimentation or sedimentation in the environment of an alluvial fan
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012