Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
Autor
    Diedrich, Cajus G.
    Žák, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Český kras. Sborník pro regionální výzkum. 32
Strany
    s. 26-31
Poznámky
    Překlad názvu: Sediments filling karst cavities in the Plešivec Quarry - preliminary research report
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Bohemian Karst
    Miocene
    Pleistocene
Klíčové slovo
    Dutin
    Krasových
    Lomu
    Měňan
    Plešivec
    Předběžná
    Sedimenty
    Výplní
    Výzkumu
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   V sedimentech vyplňujících krasové dutiny v lomu Plešivec u Měňan byla nalezena obratlovčí fauna spodního Pleistocénu a Miocénu. Tato předběžná zpráva shrnuje základní údaje o studovaných výplních.
Abstrakt (anglicky)
   In sediments filling karst cavities in the Plešivec Quarry near Měňany (Bohemian Karst) vertebrate fauna of Lower Pleistocene and Miocene age was found. This preliminary report contains basic facts about the studied karst fillings.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012