Podrobnosti záznamu

Název
    Seismic anisotropy - a key to resolve fabrics of mantle lithosphere of Fennoscandia
Autor
    Babuška, Vladislav
    Hyvönen, L. T.
    Kozlovskaya, E.
    Plomerová, Jaroslava
    Vecsey, Luděk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Tectonophysics
Svazek/č.
    Roč. 462, č. 1-4
Strany
    s. 125-136
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: IAA3012405, GA AV ČR3cav_un_auth*0000913
    Projekt: IAA300120709, GA AV ČR3cav_un_auth*0228940
    Překlad názvu: Seismická anizotropie - klíč k řešení stavby plášťové litosféry Fennoskandie
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    body waves
    early plate tectonics
    lithospheric thickness
    mantle lithosphere
    seismic anisotropy
Klíčové slovo
    Anisotropy
    Fabrics
    Fennoscandia
    Key
    Lithosphere
    Mantle
    Resolve
    Seismic
Abstrakt (česky)
   Modelujeme mocnost a anizotropní stavbu litosféry jedné z nejstarších oblastí planety Země - skandinávského štítu. Anizotropní domény plášťové litosféry, které si uchovávají fosilní olivinickou stavbu, indikují existenci raných forem deskové tektoniky jako jsou opakované subdukce s následným hromaděním upadajících systémů desek oceánské litosféry a přirůstání magmatických oblouků.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013