Podrobnosti záznamu

Název
    Seismic moment tensor resolution on a local scale: simulated rockburst and mine-induced seismic events in the Kopanang gold mine, South Africa
Autor
    Milev, A.
    Šílený, Jan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Pure and Applied Geophysics
Svazek/č.
    Roč. 163, č. 8
Strany
    s. 1495-1513
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: GAP 530, MSHC, ZA
    Projekt: IAA300120502, GA AV ČR3cav_un_auth*0000907
    Překlad názvu: Seismický momentový tenzor z lokálních dat: umělý důlní otřes a indukované seismické jevy ve zlatém dole Kopanang, jižní Afrika
    Rozsah: 19 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    isotropic and deviatoric components
    mechanism
    mine-induced seismic events
Klíčové slovo
    Africa
    Events
    Gold
    Kopanang
    Local
    Mine
    Mine-induced
    Moment
    Resolution
    Rockburst
    Scale
    Seismic
    Simulated
    South
    Tensor
Abstrakt (česky)
   Seismická data obsahují informaci jak o vlastnostech zdroje, tak i prostředí, kterým vlny prošly. To v praxi většinou není známo do velkých detailů a geologické struktury se popisují pomocí značně zjednodušených modelů. Studovali jsme, jakým způsobem toto zjednodušení zkreslí momentový tenzor určený inverzí seismogramů.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013