Podrobnosti záznamu

Název
    Seismic risk by open-pit mining near slopes of Krušné hory Mts.
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Tobyáš
Autor
    Tobyáš, Vladimír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Svazek/č.
    No. 10(102)
Strany
    p. 193-201
Rok
    1996
Poznámky
    6 tab., 18 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. A.
Předmětová skupina
    riziko seizmické
    sesuv
    severočeská pánev
    stabilita svahu
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Jezeří (Most, Litvínov)
    Krušné hory
Klíčové slovo
    Hory
    Krušné
    Mining
    Mts
    Near
    Open-pit
    Risk
    Seismic
    Slopes
Abstrakt (anglicky)
   In addition to the natural gravitational slope movements, the occurrence of seismo-gravitational movements at Krušné hory Mts cannot be neglected in the region where earthquakes with maximum intensity of 7° are expected. Both phenomena raise potential danger to open-pit mines situated nearby foots of some risk slopes. Three factors for determination of seismic risk are necessary to know: (i) Price of machinery as well as the secondary losses caused by sliding masses should be completely estimated by the mine holder. (ii) Ground particle acceleration 0.1-0.2 g and moving masses up to a million cubic metres should be taken into account according to the published values for the joint estimation of vulnerability. (iii) Seismic hazard based on the local macroseismic observation and calculated for a 100 years interval amount to 0.6-0.8 at the seismic intensity 6° and 0.2-0.4 at the intensity level 7°
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012