Podrobnosti záznamu

Název
    Seismic velocity model in the vicinity of Eger Rift from dispersion of surface waves
Údaj o odpovědnosti
    Petr Kolínský
Další názvy
    Model seismických rychlostí v oblasti oherského riftu na základě disperze povrchových vln
Autor
    Kolínský, Petr
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta research reports
Svazek/č.
    No. 14
Strany
    p. 67-71
Rok
    2005
Poznámky
    1 obr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Res. Rep.
Klasifikační znak
    55(1)
    550.3
    550.8
Skupina konspektu
    55
    550
Předmětová skupina
    disperze vln
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    kůra svrchní
    měření seizmické
    model jednorozměrný
    podkrušnohorské pánve
    rychlost elastických vln
    seizmologie
    vlny Loveovy
    vlny Rayleighovy
Geografické jméno
    Čechy západní (Česko)
Klíčové slovo
    Dispersion
    Eger
    Model
    Rift
    Seismic
    Surface
    Velocity
    Vicinity
    Waves
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012