Podrobnosti záznamu

Název
    Seismicity pattern: an indicator of source region of volcanism at convergent plate margins
Autor
    Hanuš, Václav
    Špičák, Aleš
    Vaněk, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Physics of the Earth and Planetary Interiors
Svazek/č.
    Roč. 141, č. 4
Strany
    s. 303-326
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: IAA3012002, GA AV ČR3cav_un_auth*0013025
    Projekt: IAA3012303, GA AV ČR3cav_un_auth*0000909
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR3cav_un_auth*0000190
    Překlad názvu: Rozložení seismické aktivity: indikátor zdrojových oblastí magmatu na konvergentních okrajích litosférických desek
    Rozsah: 24 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Předmětová kategorie
    aseismic gap
    seismicity pattern
    volcanism
Klíčové slovo
    Convergent
    Indicator
    Margins
    Pattern
    Plate
    Region
    Seismicity
    Source
    Volcanism
Abstrakt (česky)
   Cílem studie je přispět k řešení problému lokalizace zdrojových oblastí magmatu alkalicko-vápenatého vulkanismu, souvisejícího prostorově i geneticky s procesem subdukce. V tomto kontextu bylo vymezeno několik specifických rysů rozložení seismické aktivity
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013