Podrobnosti záznamu

Název
    Seismická aktivita v období útlumu a po uzavření dolů v OKR
Autor
    Holub, Karel
    Kaláb, Zdeněk
Konference
    Developlment of the seismicity, engineering geophysics and geotechnique/13. : 30.03.2004-01.04.2004 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 4, č. 2
Strany
    s. 115-123
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: IBS3086005, GA AV ČR
    Překlad názvu: Seismic activity during reduction of mining operations and after close-down of the mines in Ostrava-Karviná region
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    reduction of mining operations
    seismic activity
Klíčové slovo
    Aktivita
    Dolů
    Období
    OKR
    Po
    Seismická
    útlumu
    Uzavření
Abstrakt (česky)
   Na základě dlouhodobých seismologických pozorování byla získána řada modelových případů prokazujících těsnou vazbu mezi dobývacími pracemi a seismickou aktivitou, indukovanou touto činností. Vycházejíce z výsledků pozorování a jejich grafického zpracování, např. ve tvaru Benioffových grafů, se dá odvodit přibližná představa o vývoji seismické aktivity v průběhu ukončování a po ukončení dobývání na dolech OKR.
Abstrakt (anglicky)
   Based on long-term seismological observations a lot of models displaying close relation to mining activities and induced seismic activity were proved. Results of these observations and their graphical performance, e.g. in the shape of Benioff diagrams, enable us to obtained an idea about the development of seismic activity in the period of gradual declining and/or termination of the underground mining in the coal mines of the Ostrava-Karviná Coal Basin.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012