Podrobnosti záznamu

Název
    Seismická anizotropie litosféry jako zápis historie vzniku a vývoje kontinentů
Autor
    Babuška, Vladislav
    Plomerová, Jaroslava
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Československý časopis pro fyziku
Svazek/č.
    Roč. 54, č. 4
Strany
    s. 188-192
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GA205/01/1154, GA ČR3cav_un_auth*0007351
    Projekt: GA205/04/0748, GA ČR3cav_un_auth*0000923
    Projekt: IAA3012405, GA AV ČR3cav_un_auth*0000913
    Projekt: IAA3012908, GA AV ČR3cav_un_auth*0013049
    Překlad názvu: Seismic anisotropy of the lithosphere as a historical record of origin and development of continents
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Předmětová kategorie
    lithosphere
    seismic anisotropy
    shear wave splitting
Klíčové slovo
    Anizotropie
    Historie
    Jako
    Kontinentů
    Litosféry
    Seismická
    Vývoje
    Vzniku
    Zápis
Abstrakt (česky)
   Anizotropie rychlostí seismických vln, tj. jejich závislost na směru šíření, je obecnou vlastností svrchního pevného obalu Země - litosféry. Analýza štěpení střižných vln S a směrových závislostí rychlostí podélných vln P umožňuje studovat hlubokou stavbu kontinentů.
Abstrakt (anglicky)
   Anisotropy of seismic-wave velocities is a general property of the outer rigid shell of the Earth - the lithosphere. Analysis of the shear-wave splitting and of the directional variation of the longitudinal-wave velocities provides information on the deep structure of continents.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013