Podrobnosti záznamu

Název
    Seismický šum: neblahý společník seismických měření, ale i zvěd ze zemských hloubek
Autor
    Růžek, Bohuslav
    Zedník, Jan
Konference
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí (28. : 22.05.2007-24.05.2007 : Úpice, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference
Strany
    S. 94-100
Poznámky
    Projekt: IAA300120709, GA AV ČR3cav_un_auth*0228940
    Překlad názvu: Seismic noise: unfortunate companion of seismic measurements but also a scout from the Earth's depths
    Rozsah: 7 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    elastic waves
    random signal
    seismic noise
Klíčové slovo
    Hloubek
    Měření
    Neblahý
    Seismický
    Seismických
    Společník
    šum
    Zemských
    Zvěd
Abstrakt (česky)
   Klasická interpretace seismických záznamů je ztěžována přítomností šumu. V tomto případě lze na seismické vlny od konkrétního zdroje nahlížet jako na deterministický signál a na seismický šum jako na náhodný signál. Šum jako parazitní součást měření je odstraňován filtrací. V poslední době se ale objevily možnosti opačného přístupu Šíření seismického šumu podléhá obdobným zákonitostem jako šíření deterministických signálů, je závislé na vlastnostech prostředí.
Abstrakt (anglicky)
   Seismic records are contamined by noise. In classical approach elastic waves generated by an earthquake or a quary blast are considered as a deterministic signal and seismic noise as a random signal. Commonly noise is removed or at least reduced by filtering. In recent years also an opposite approach appeared. Propagation of noise followed the same principles as for the deterministic signals - it is medium dependent.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013