Podrobnosti záznamu

Název
    Seismologický experiment z Karvinska v roce 2004
Autor
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 5, č. 2
Strany
    s. 69-76
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: GA105/03/0078, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Seismological experiment from Karvina region in 2004
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Karvina region
    seismological experiment
Klíčové slovo
    2004
    Experiment
    Karvinska
    Roce
    Seismologický
Abstrakt (česky)
   Dva profily (11 seizmických stanic) bylo postaveno v Karvinské oblasti za účelem monitorování seizmického efektu trhacích prací a důlně indukovaných seizmických jevů. První výsledky odpovídají dřívějším poznatkům o složitém vlnovém poli na povrchu. Tato pole jsou ovlivněna změnami v lokální geologické stavbě a dalšími geologickými parametry.
Abstrakt (anglicky)
   Two profiles (11 seismic stations) were realized in Karviná region to monitor seismic effects of mining blasts and mining induced seismic events. First results reflect complicated wave pattern of vibrations on surface. This is also evoked by influence of changes in local geological pattern and other geological characteristics.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012