Podrobnosti záznamu

Název
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
Údaj o odpovědnosti
    Dalibor Velebil, Kamil Dryák
Další názvy
    Cassiterite and/or gold placers by the Sázavka village (formerly Smrdov) ENE from Ledeč nad Sázavou, Czech Republic
Autor
    Dryák, Kamil
    Velebil, Dalibor
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 11
Strany
    s. 199-201
Rok
    2003
Poznámky
    1 obr., 2 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    553.3/.4
    622.3
    930
Skupina konspektu
    553
    622
    930
Předmětová skupina
    asociace minerální
    historie
    hornictví
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    moldanubický pluton
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    rozsyp
    rudy Au
    rudy Sn
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Sázavka (Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou)
Klíčové slovo
    Dříve
    Kasiteritu
    Ledče
    Obce
    Po
    Sázavka
    Sázavou
    Sejpy
    Smrdov
    Těžbě
    Vsv
    Zlata
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012