Podrobnosti záznamu

Název
    Sekundární minerály Fe ve svrchních a spodních vrstvách středočeského permokarbonu
Údaj o odpovědnosti
    Bohumila Bezvodová
Další názvy
    Secondary Fe minerals in the upper and lower members of the Permo-Carboniferous of central Bohemia
Autor
    Bezvodová, Bohumila
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 19-21
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Předmětová skupina
    Fe (železo - 26)
    oblast středočeského permokarbonu
    oxidy
Geografické jméno
    Benátky nad Jizerou
    ČSFR-Čechy
    Kladno
Klíčové slovo
    Fe
    Minerály
    Permokarbonu
    Sekundární
    Spodních
    Středočeského
    Svrchních
    Vrstvách
Abstrakt (česky)
   Cílem práce je mineralogické a geochemické zhodnocení sekundárních oxidů železa v prachovcích až jílovcích spodního a svrchního červeného souvrství středočeského permokarbonu. Z rozdílů v obsahu amorfních oxidů Fe a mřížkových h parametrů hematitu vyplývá, že ve svrchním souvrství je druhotné Fe velmi dobře rekrystalované, zatímco ve spodním méněů Svrchní červené souvrství sedimentovalo v sušším klimatu než spodní červené souvrství
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 11. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012