Podrobnosti záznamu

Název
    Selected important fossiliferous horizons of the Boskovice Basin in the light of the new zoopaleontological data
Autor
    Štamberg, S.
    Zajíc, Jaroslav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Reginaehradecensis
Svazek/č.
    Roč. 30, -
Strany
    s. 5-14
Rok
    2004
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN. Sv. 30 - ISBN 80-85031-53-1
    Projekt: GA206/00/0942, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Některé důležité fosiliferní horizonty boskovické brázdy ve světle nových zoopaleontologických výzkumů
    Rozsah: 10 s.
Předmětová kategorie
    Czech Republic
    fauna
    Permian
Klíčové slovo
    Basin
    Boskovice
    Data
    Fossiliferous
    Horizons
    Important
    Light
    New
    Selected
    Zoopaleontological
Abstrakt (česky)
   Korelace fosiliferních obzorů boskovické pánve je velmi obtížná vzhledem k postupu sedimentace od jihu k severu, postsedimentačním tektonickým deformacím a rozpadu sedimentární výplně do množství bloků. Šest litostratigrafických jednotek je charakterizováno podle paleontologických dat. Je předložena korelace důležitých fosiliferních obzorů zejména v severní oblasti pánve. Podstatná část práce je zaměřena na lokality studované v posledních letech
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012