Podrobnosti záznamu

Název
    Selected landforms and their significance for analysis of the developement of the Losenice River valley
Autor
    Hartvich, Filip
    Vilímek, Vít
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta geodynamica et geomaterialia
Svazek/č.
    Roč. 3, č. 5
Strany
    s. 275-296
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: KJB300460803, GA AV ČR
    Překlad názvu: Vybrané tvary reliéfu a jejich význam pro analýzu vývoje údolí Losenice
    Rozsah: 22 s.
    výzk. záměr MSM0021620831
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    fluvial landforms
    geomorphological mapping
    rockslides
Klíčové slovo
    Analysis
    Developement
    Landforms
    Losenice
    River
    Selected
    Significance
    Valley
Abstrakt (česky)
   Na základě analýzy výskytu, parametrů a polohy výzkytu vybraných tvarů reliéfu, které dokládají přítomnost určitých geomorfologických procesů, a dále na zaákladě dalších vstupních informací, byl reliéf zájmového území rozdělen do osmi genetických typů reliéfu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012