Podrobnosti záznamu

Název
    Selektivní těžba zemin ve vztahu k těžitelnosti, stavbě výsypek a následné rekultivaci
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Zelenka
Autor
    Zelenka, Oldřich
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Hnědé Uhlí
Svazek/č.
    Č. 4
Strany
    s. 20-24
Rok
    1989
Poznámky
    časopis vyřazen r.1999
    Zkr. název ser.: Hnědé Uhlí
Předmětová skupina
    jíl
    klasifikace hornin
    pelity
    písek
    podkrušnohorské pánve
    severočeská pánev
    štěrkopísek
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Následné
    Rekultivaci
    Selektivní
    Stavbě
    Těžba
    Těžitelnosti
    Výsypek
    Vztahu
    Zemin
Abstrakt (česky)
   Klasifikace zemin a hornin v nadloží uhelných ložisek v severočeské pánvi z hlediska rekultivace
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012