Podrobnosti záznamu

Název
    Selenidy z uranového ložiska Ústaleč (jz. Čechy)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Litochleb, Vladimír Šrein, Zora Novická, Blanka Šreinová
Další názvy
    Selenides from the uranium deposit Ústaleč (SW Bohemia)
Autor
    Litochleb, Jiří
    Novická, Zora
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, Blanka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 98-108
Rok
    1999
Poznámky
    13 obr., 2 fot., 9 tab., 36 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    chemismus minerálů
    ložisko hydrotermální
    parageneze
    rudy U
    selenidy
    středočeský pluton
    sulfidy
    těžba
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Ústaleč (Klatovy, Horažďovice)
Klíčové slovo
    Čechy
    Jz
    Ložiska
    Selenidy
    Uranového
    Ústaleč
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012