Podrobnosti záznamu

Název
    Seminář "Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin", pořádaný v Brně
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Kukal
Další názvy
    Workshop "Classification of magmatic, sedimentary and metamorphic rocks" was held in Brno
Autor
    Kukal, Zdeněk, 1932-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 75, č. 2
Rok
    2000
Poznámky
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    biografie
    horniny magmatické
    horniny sedimentární
    klasifikace
    metamorfika
Klíčové slovo
    Brně
    Hornin
    Klasifikace
    Magmatických
    Metamorfovaných
    Pořádaný
    Sedimentárních
    Seminář
Abstrakt (anglicky)
   The Faculty of Science of the Masaryk University at Brno together with the Czech Geological Society organized a workshop devoted to the classification and Czech nomenclature of rocka. About 50 participants discussed the international classifications of magmatic, sedimentary and metamorphic rocks and problems of Czech nomeclature. It was agreed that all the classifications should be descriptive and objective and that they should mirror as much as possible the genesis of rocks. IUGS classification of magmatic rocks is used by Czech petrologists, even though some minor objections against it were specified. Czech classification of sediments follows an international standard, although traditional Czech terms persist (graywacke = droba, sandstone = pískovec, claystone = jílovec, limestone = vápenec, etc.). Many persisting problems of the Czech rock nomeclature could be avoided because important papers are mostly published in English in impacted or also in local periodicals.
   The proceedings from this workshop will be published in aperiodical "Scripta" in Czech language
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012