Podrobnosti záznamu

Název
    Seminár "Náhle udalosti v sedimentácii bazénov karpatskej geosynklinály, ich význam pre stratigrafiu, tektoniku a geodynamický vývoj"
Údaj o odpovědnosti
    Róbert Marschalko
Autor
    Marschalko, Róbert
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 4
Strany
    s. 384
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    061.3
Předmětová kategorie
    geodynamika, regionální geologie
    konference, kolokvia
    orogenetické pohyby, geosynklinály, tektogeneze
    sedimentologie, litologie
    Západokarpatská soustava
Klíčové slovo
    Bazénov
    Geodynamický
    Geosynklinály
    Karpatskej
    Náhle
    Sedimentácii
    Seminár
    Stratigrafiu
    Tektoniku
    Udalosti
    Vývoj
    Význam
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012