Podrobnosti záznamu

Název
    Seminár Neotektonická štruktúrna nerovnorodosť kryštalinika v hornej časti Ipl'a
Údaj o odpovědnosti
    Rudolf Holzer
Autor
    Holzer, Rudolf
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 20, č. 6
Strany
    s. 566
Rok
    1988
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    061.3
Předmětová kategorie
    inženýrská geologie obecně
    konference, kolokvia
    neotektonika
    Slovenské rudohorie
    zjišťování podmínek pro staveništní výběry
Klíčové slovo
    časti
    Hornej
    Ipl'a
    Kryštalinika
    Neotektonická
    Nerovnorodosť
    Seminár
    štruktúrna
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012