Podrobnosti záznamu

Název
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Litochleb, Jiří Sejkora, Eva Litochlebová a Jaroslav Jindra
Další názvy
    Semseyite and fizélyite from the base metals ore deposit Bohutín near Příbram (central Bohemia, Czech Republi)
    Semseyite and fizélyite from the base metals ore deposit Bohutín near Příbram (central Bohemia, Czech Republic)
Autor
    Jindra, Jaroslav
    Litochleb, Jiří
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Litochlebová, Eva
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 1
Strany
    6
    s. 11-16
Rok
    2008
Poznámky
    4 diagr., 5 fot., 5 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    553.3/.4
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    asociace minerální
    Barrandien
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    fizélyit
    galenit
    hydrotermální alterace
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    morfologie krystalu
    mřížkové parametry
    rudy barevných kovů
    sběratelství
    semseyit
    složení chemické
    středočeský pluton
    sulfosoli
    žíla rudní
Výraz tezauru
    chemical composition
    Czech Republic
    fizélyite
    semseyite
    the Bohutín ore deposit
    the Březové Hory ore district
Geografické jméno
    Bohutín (Příbram, Příbram)
    Čechy střední (Česko)
Klíčové slovo
    Bohutín
    Česká
    Fizélyit
    Ložiska
    Polymetalického
    Příbrami
    Republika
    Semseyit
Abstrakt (česky)
   Bohaté agregáty krystalů semseyitu s inkluzemi fizélyitu a galenitu byly nalezeny v haldovém materiálu dolu Štefánik na polymetalickém ložisku Bohutín u Příbrami, střední Čechy, Česká republika. V práci jsou podány pro všechny studované mineráíy jejich fyzikálně - chemické charakteristiky..
Abstrakt (anglicky)
   At mine dump of mine Štefánik, the ore deposit Bohutín near Příbram, central Bohemia, Czech Republic, rich aggregates of semseyite crystals with inclusions of fizélyite and galena were found. The physico-chemical characteristics of all studied mineral phases are given in the paper.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    NM
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    15. 3. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012