Podrobnosti záznamu

Název
    Serpulid assemblages from the Loděnice Limestone and Dvorce-Prokop Limestone (Lower Devonian, Pragian) of some localities of Prague, Bohemia
Údaj o odpovědnosti
    Václav Ziegler
Další názvy
    Společenstva serpulidů loděnických a dvoreckoprokopských vápenců (spodní devon, prag) některých pražských lokalit
Autor
    Ziegler, Václav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    No. zvl.č.
Strany
    p. 43-45
Rok
    1997
Poznámky
    10 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    Annelida
    Barrandien
    biocenóza
    devon-spodní
    ekosystém
    prag
    pražská pánev
    Serpulidae
    taxonomie
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Praha - Barrandov
    Praha - Řeporyje
    Praha-Klukovice
    Praha-Podolí
    Praha-Smíchov
Klíčové slovo
    Assemblages
    Bohemia
    Devonian
    Dvorce-Prokop
    Limestone
    Localities
    Loděnice
    Lower
    Pragian
    Prague
    Serpulid
Abstrakt (anglicky)
   An occurrence of the rich well-preserved Lower Devonian (Pragian) serpuid fauna collected at some localities of Prague (Klukovice-Červený lom, Smíchov-quarry Na Konvářce, Řeporyje-quarry U kantíny, Podolí-quarry V Dvorcích, Klukovice - Dívčí hrady, Barrandov) are described. About 15 species inhabited at theses localities with dominant population of serpulacean species. All material studied comes from weathered and washed limestones
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012