Podrobnosti záznamu

Název
    Sesuv Vintířovské výsypky na Sokolovsku
Údaj o odpovědnosti
    Jan Rybář
Další názvy
    Landslide of the Vintířov dumping site in the Sokolov area
Autor
    Rybář, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 5
Strany
    s. 133-135
Rok
    1991
Poznámky
    6 fot., 2 sch. + 1
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    ložiska pevných paliv
    průvodní jevy
    sesouvání
    stabilizace
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Sokolovská pánev
    Vintířov
Klíčové slovo
    Sesuv
    Sokolovsku
    Vintířovské
    Výsypky
Abstrakt (česky)
   V červnu 1990 vznikl nebývalý sesuv tělesa vnější výsypky, situovaný severně od lomu Jiří u Vintířova v sokolovské pánvi. Pohybem bylo zasaženo 50 až 70 mil. kub. metrů zemin. Výškový rozdíl mezi patou výsypky a jejím vrcholem dosahuje 70 až 80 m. Průměrný sklon svahu činil 5 stupňů. Mocnoxt výsypkových hmot je největší pod nejvyšší etáží, dosahuje cca 65 m. V článku je podán rozbor příčin sesuvu a doporučen další postup k zabezpečení stability výsypek, především rekognoskace geologických a hydrogeologických poměrů původního terénu. Polde možnosti lze využít i metod dálkového průzkumu Země a brát v úvahu ekologická hlediska výstavby výsypek
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012