Podrobnosti záznamu

Název
    Sezónní změny asociací fytoplanktonu v dynowských slínovcích (menilitové souvrství ždánické jednotky, spodní oligocén) (14-21 Hustopeče)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Krhovský
Další názvy
    Seasonal changes of the phytoplankton associations in the Dynów Marlstones (menilitic formation of the Ždánice unit, Lower Oligocene) (14-21 Hustopeče)
Autor
    Krhovský, Jan, 1947-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Strany
    s. 91-92
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    nanoplankton
    oligocén
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Křepice
Klíčové slovo
    14-21
    Asociací
    Dynowských
    Fytoplanktonu
    Hustopeče
    Jednotky
    Menilitové
    Oligocén
    Sezónní
    Slínovcích
    Souvrství
    Spodní
    Změny
    ždánické
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012