Podrobnosti záznamu

Název
    Sfalerit a wurtzit a jejich výskyt ve struskách od Vrbového mlýna u Kutné Hory
Údaj o odpovědnosti
    František Novák, Petr Pauliš
Další názvy
    Sphalerite and wurtzite and their occurrence in slags at Vrbový mlýn near Kutná Hora, Bohemia
Autor
    Novák, František
    Pauliš, Petr, 1956-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 10
Strany
    s. 251-257
Rok
    2002
Poznámky
    1 obr., 5 fot., 3 tab., 31 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    kutnohorské krystalinikum
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    odval
    parageneze
    rudy barevných kovů
    sfalerit
    složení chemické
    wurtzit
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kutná Hora
Klíčové slovo
    Hory
    Kutné
    Mlýna
    Sfalerit
    Struskách
    Vrbového
    Výskyt
    Wurtzit
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012