Podrobnosti záznamu

Název
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
Další názvy
    Sphalerite of different genetic types of sulphide ore mineralization in the uranium deposit Rožná
Autor
    Laudátová, Hana
    Losos, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Mus.Moraviae, Sci.geol.
Svazek/č.
    Roč. 2004, č. LXXXIX
Strany
    12
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Moldanubicum
    sphalerite
    stable isotopes
    sulphide
    uranium deposit Rožná
Klíčové slovo
    Genetických
    Ložisku
    Rožná
    Různých
    Sfalerit
    Sulfidického
    Typů
    Uranovém
    Zrudnění
Abstrakt (česky)
   Na uranovém ložisku Rožná u Bystřice nad Pernštejnem byly vyčleněny různé genetické typy sulfidického zrudnění na základě chemismu a dalších charakteristik sfaleritů.
Abstrakt (anglicky)
   Sphalerites from an uranium mine near Rožná in the Czech Republic are identified and studied with respect to their origin. Chemical composition of sphalerites from metasomatite rocks.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012