Podrobnosti záznamu

Název
    Sfalerit s vysokým obsahem kadmia z metapegmatitu skupiny Orlíku v Hrubém Jeseníku
Údaj o odpovědnosti
    Bohuslav Fojt, Milan Kvaček, Vladimír Šrein
Další názvy
    Sphalerite with high Cd contents from metapegmatites of the Orlík Group in Hrubý Jeseník Mts.
Autor
    Fojt, Bohuslav
    Kvaček, Milan, 1930-1993
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika
Svazek/č.
    Roč. 14, č. 3
Strany
    s. 112-127
Rok
    1990
Poznámky
    4 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: MEGA-Membrány Ekol. Geol. Analyt.
Předmětová skupina
    asociace
    Cd (kadmium - 48)
    fáze magmatická
    krystalochemie
    metamorfika
    mikrosonda elektronová
    minerály
    sfalerit
    silesikum
    sulfidy a sulfosoli
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Severomoravský kraj
Klíčové slovo
    Hrubém
    Jeseníku
    Kadmia
    Metapegmatitu
    Obsahem
    Orlíku
    Sfalerit
    Skupiny
    Vysokým
Abstrakt (česky)
   V metapegmatitech skupiny Orlíku se vyskytují běžné skoryly, ojediněle i sulfidy mědi a železa a beryl. Ve vrtu O-3 byly v takových partiích zjištěny vtroušeniny sfaleritu s vysokým obsahem kadmia. Elektronovou mikrosondou bylo stanoveno průměrné zastoupení kadmia na 9,2 s rozptylem 3,9 až 15,3 tohoto prvku. Kadmium je provázeno také vysokým obsahem železa (8,8 až 14,3). Spolu se sfaleritem se zde vyskytuje pyrhotin a pyrit. Chemismu odpovídají i mikrotvrdost, rozměr základního strukturního hranolu a odraznost. Autoři soudí, že vysoký obsah kadmia spolu se zvýšeným zastoupením železa je ve studovaném sfaleritu typický pro magmatogenní asociaci
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012