Podrobnosti záznamu

Název
    Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysch) and its Structural Interpretation
Údaj o odpovědnosti
    František Hubatka, Jiří Hruška, Oldřich Krejčí, Zdeněk Stráník, Lilian Švábenická, Viktor Valtr
Další názvy
    4th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group - Abstracts (Variant.)
Autor
    Hruška, Jiří
    Hubatka, František
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Stráník, Zdeněk
    Švábenická, Lilian, 1953-
    Valtr, Viktor
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geolines
Svazek/č.
    Vol. 8
Strany
    p. 31
Rok
    1999
Předmětová skupina
    bradlo
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jura-svrchní
    křída-spodní
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    posun horizontální
    příkrov
    seizmika reflexní
    vápenec
    vrásnění alpinské
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Kurovice (Kroměříž)
Klíčové slovo
    Flysch
    Interpretation
    Klippe
    Kurovice
    Magura
    Prospecting
    Reflection
    Seismic
    Shallow
    Structural
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012