Podrobnosti záznamu

Název
    Shallow seismic investigations of the vertical velocity gradient media
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Skopec
Další názvy
    Mělký seizmický průzkum prostředí s vertikálním gradientem rychlosti
Autor
    Skopec, Jiří
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    č. 3
Strany
    s. 393-408
Rok
    1989
Poznámky
    2 obr., 4 tab., 4 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    gradientometrie
    interpretace dat
    matematické modelování
    model matematický
    rychlost elastických vln
    seizmika mělká refrakční
    seizmika refrakční
Geografické jméno
    Ostrava-Karviná
Klíčové slovo
    Gradient
    Investigations
    Media
    Seismic
    Shallow
    Velocity
    Vertical
Abstrakt (česky)
   Článek se zabývá problematikou měření a interpretace mělké refrakční seismiky, která je zatím jedinou geofyzikální metodou schopnou za zjednodušujících předpokladů řešit problematiku gradientového prostředí. Toto prostředí se vyskytuje ve svrchních partiích geologického řezu do hloubek 20 až 30 m; jeho existenci způsobují zvětrávací pochody ve svrchních partiích skalního podkladu. Jsou popsány zásady interpretace prostředí s gradientem rychlosti: základní je způsob zavádění korelací, umožňující přepočet hodochron vln refragovaných na hodochrony vln lomených. Při přítomnosti nehomogenit typu desek odlišné mocnosti a kontaktů s odlišným sklonem dochází ke zkreslení hodochron, které lze studovat jen pomocí modelových výpočtů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012