Podrobnosti záznamu

Název
    Shear zones and arc structure of Gemericum, the Western Carphathians
Údaj o odpovědnosti
    Pavol Grecula, Daniel Návesňák, Boris Bartalský, Ľubomír Gazdačko, Zoľtány Németh, Jozef Ištván, Peter Vrbatovič
Další názvy
    Strižné zóny a oblúkovitá štruktúra gemerika
Autor
    Bartalský, Boris
    Gazdačko, Ľubomír
    Grecula, Pavol
    Ištván, Jozef
    Návesňák, Daniel
    Németh, Zoľtány
    Vrbatovič, Peter
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 2
Strany
    s. 97-110
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    deformace
    flexura
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    tektonika
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
    zlom
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Arc
    Carphathians
    Gemericum
    Shear
    Structure
    Western
    Zones
Abstrakt (česky)
   Západokarpatský systém střižných zón (JZ-SV) má povahu levostranného horizontálního posunu, východokarpatský systém (JV-SZ) představuje pravostranný posun. Šířka střižných zón je 0,5 až 2 km, lokálně až 10 km. Starší (variské) litologické a tektonické struktury i rudní žíly byly transponovány do směru střižných zón, které tvoří obloukovou tektonickou strukturu. Stáří střižných zón je spodnokřídové a středně miocenní.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012