Podrobnosti záznamu

Název
    Shear zones and types of deformations of ore veins in Gemericum, Western Carpathians
Údaj o odpovědnosti
    Pavol Grecula, Daniel Návesňák, Boris Bartalský
Další názvy
    Strižné zóny a typy deformácií rudných žíl gemerika
Autor
    Bartalský, Boris
    Grecula, Pavol
    Návesňák, Daniel
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 2
Strany
    s. 111-122
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    deformace
    flexura
    ložisko žilné
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    tektonika
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Rožňava
    Rudňany
Klíčové slovo
    Carpathians
    Deformations
    Gemericum
    Ore
    Shear
    Types
    Veins
    Western
    Zones
Abstrakt (česky)
   Byl vypracován model křehkých, křehko-duktilních a duktilních deformací rudních žil na základě množství pozorování v důlních dílech v největším rudním revíru Slovenska. Jsou definovány S a L křehko-duktilní deformace a kombinované S-L střižné deformace. Obloukový průběh žil je vysvětlován jako sekundární jev jejich transpozice do směrů střižných zón, přičemž došlo k destrukci a znehodnocení výplně. Aktivita střižných zón se předpokládá od svrchního permu do mladoalpinských neogenních fází.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012