Podrobnosti záznamu

Název
    Short note on new records of late Turonian (Upper Cretaceous) marine reptiles remains from the Úpohlavy quarry - NW Bohemia, Czech Republic
Autor
    Ekrt, Boris
    Košťák, Martin
    Mazuch, Martin
    Valíček, Jan
    Voigt, Silke
    Wiese, Frank
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu
Svazek/č.
    Roč. 2001, č. 76
Strany
    6
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Czech Republic
    Marine reptiles, Bohemian Cretaceous Basin
    Upper Cretaceous
Klíčové slovo
    Bohemia
    Cretaceous
    Czech
    Late
    Marine
    New
    Note
    NW
    Quarry
    Records
    Remains
    Reptiles
    Republic
    Short
    Turonian
    Úpohlavy
    Upper
Abstrakt (anglicky)
   Upper Turonian (Cretaceous) marine reptile remains belong to plesiosaurid and mosasaurid reptiles, shark assemblage is briefly described
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012