Podrobnosti záznamu

Název
    Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model
Další názvy
    Sideritová mineralizace Gemerika (západní Karpaty, Slovensko): přehled a revidovaný genetický model.
Autor
    Grecula, P.
    Radvanec, M.
    Žák, Karel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Ore Geology Reviews
Svazek/č.
    Roč. 24, č. 1
Strany
    32
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Siderite mineralization, Gemericum, genetic model
Klíčové slovo
    Carpathians
    Gemericum
    Genetic
    Mineralization
    Model
    Review
    Revised
    Siderite
    Slovakia
    Superunit
    Western
Abstrakt (česky)
   Článek shrnuje poznatky o sideritové mineralizaci Gemerika a zpřesňuje model jejího vzniku.
Abstrakt (anglicky)
   The paper reviews siderite mineralozation of Gemericum a upgrades the genetic model.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014