Podrobnosti záznamu

Název
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
Údaj o odpovědnosti
    Jakub Plášil, Jiří Sejkora a Jiří Litochleb
Další názvy
    Siegenite and heazelwoodite in association of millerite from the mine dump of the Lill mine (Černojamské ore deposit), Příbram, Czech Republic
Autor
    Litochleb, Jiří
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Plášil, Jakub
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 17, č. 1
Strany
    4
    s. 101-104
Rok
    2009
Poznámky
    3 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    550.3/.4
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    asociace minerální
    Barrandien
    důl opuštěný
    kobalt
    lokalita mineralogická
    millerit
    mineralogie topografická
    morfologie krystalu
    nikl
    odval
    rudy U
    sběratelství
    siegenit
    složení chemické
    sulfidy
    sulfosoli
Výraz tezauru
    chemical composition
    Czech Republic
    heazelwoodite
    Lill mine
    millerite
    Příbram
    siegenite
Geografické jméno
    Březové Hory (Příbram, Česko)
    Čechy střední (Česko)
Klíčové slovo
    Asociaci
    černojamské
    Česká
    Dolu
    Haldy
    Heazelwoodit
    Lill
    Ložisko
    Milleritem
    Příbram
    Republika
    Siegenit
Abstrakt (česky)
   Na haldě dolu Lill černojamského ložiska (Příbram, střední Čechy, Česká republika) byly nalezeny bohaté agregáty krystalů milleritu s vzácnými agregáty siegenitu a heazelwooditu. Millerit vytváří zlaté jehlicovité krystaly o délce do 1 mm srůstající do bohatých agregátů v žilovině tvořené dominatním dolomitem a podřízeným křemenem a sideritem. V práci je podáno chemické složení všech popsaných rudních minerálů.
Abstrakt (anglicky)
   At mine dump of the mine Lill, the Černojamské ore deposit, Příbram, central Bohemia, Czech Republic, rich aggregates of millerite crystals with rare aggregates of siegenite and heazelwoodite were found. Millerite forms golden acicular crystals up to 1 mm in length with metallic luster growing to rich aggregates in gangue represented by dominant dolomite with minor quartz and siderite. Chemical composition of all described ore minerals are given in the paper.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    NM
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    14. 4. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012