Podrobnosti záznamu

Název
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
Autor
    Adamovič, Jiří
    Cajz, Vladimír
    Malý, Karel
    Zachariáš, J.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 57, č. 6
Strany
    s. 461-472
Rok
    2006
Poznámky
    Jméno prvního autora v pořadí na publikaci uvedeno ve formě: Karel D. Malý.
    Projekt: IAA3013302, GA AV ČR
    Překlad názvu: Silicifikace křemenných arenitů v podloží vulkanoklastik: alternativa ke tvorbě silkret
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    dealkalization
    dense tuff
    Ohře Rift
    quartz overgrowths
    quartzite
    silcrete
    silicification
Klíčové slovo
    Alternative
    Arenites
    Deposits
    Formation
    Overlain
    Quartz
    Silcrete
    Silicification
    Volcaniclastic
Abstrakt (česky)
   Vznik skalických křemenců u Litoměřic v oháreckém riftu (severní Čechy, starosedelské souvrství) je třeba vidět v souvislosti s vmístěním nadložního horkého pyroklastického proudu - tufu Dlouhého vrchu. Jak ukázal profil přes hranici tuf/křemenec a petrografické a geochemické studium hlavních horninových typů, reakce mezi tufem a jeho pískovým podložím za postupně klesající teploty lze shrnout do tří fází: 1. dealkalinizace tufu a současná rekrystalizace vulkanického skla, 2. hydrotermální desilicifikace (smektitizace vulkanického skla) a pokračující dealkalinizace bazálních částí tufové sekvence, 3. přeměna smektitu na bázi tufu na kaolinit a illit.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012