Podrobnosti záznamu

Název
    Silicifikované mikrofosilie z neoproterozoických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Křivoklátsko
Další názvy
    Silicified microbiota of the Neoproterozoic silicites of the Teplá-Barrandien area near the southeast margin of the Landscape Protected Area of Křivoklát in the Czech Republic
Autor
    Stárková, Marcela
    Vavrdová, Milada
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2009
Výraz tezauru
    silicified microbiota, Neoproterozoic black silicites, cyanobacteria,
Klíčové slovo
    CHKO
    Jihovýchodním
    Křivoklátsko
    Mikrofosilie
    Neoproterozoických
    Okraji
    Silicifikované
    Silicitů
    Tepelsko-barrandienské
    Zóny
Abstrakt (česky)
   Tmavé jemnozrnné silicity představují velmi vhodné medium pro zachování mikrofosílií tvořených chemicky odolnou organickou stěnou. Ve výbrusech jsou velmi časté aglomeráty několika desítek až několika stovek jedinců, převážně jednoduchých kulovitých tělísek (monád velikosti 3-18 ?m) s tenkou hladkou stěnou. Shluky jsou většinou nepravidelné, ojediněle s náznaky prostorového uspořádání (obr. 5). Méně časté a obvykle značně poškozené jsou tenké filamenty. Mikrofosílie jsou často vyplněné opakní hmotou, nejčastěji pyritem. U zvětralých vzorků jsou schránky limonitizované. Pozorované objekty jsou pozůstatky bentických mikrorganismů, zejména sinic a sinico-řasových porostů. Studovány byly lokality Hudlická skála, Vraní skála a Čihadlo při jv.okraji CHKO Křivoklátsko.
Abstrakt (anglicky)
   Silicified microbiota of the Neoproterozoic silicites of the Teplá-Barrandien area near the southeast margin of the Landscape Protected Area of Křivoklát in the Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014