Podrobnosti záznamu

Název
    Silicite axes of central Poland provenience in Moravia
Autor
    Přichystal, Antonín
    Šebela, Lubomír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Archaeologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. XXXIX, č. 1
Strany
    19
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Aeneolithic
    Moravia
    provenience
    silicite axes
Klíčové slovo
    Axes
    Central
    Moravia
    Poland
    Provenience
    Silicite
Abstrakt (anglicky)
   There are described silicite axes made of banded Krzemionki silicite and spotted Świeciechów silicite that were found in Moravia. The axes of the banded silicite are linked with the Globular Amphora Culture when the axes made of the spotted silicite can be assign to the Corded Ware Culture. They represent imported artefacts from central Poland on a distance of roughly 300 - 400 km.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012