Podrobnosti záznamu

Název
    Silicitové sekery středopolské provenience na Moravě
Další názvy
    Flint Axes from Central Poland in Moravia
Autor
    Přichystal, Antonín
    Šebela, Lubomir
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Ve skužbách archeologie IV
Strany
    13
Poznámky
    Akce: 2003/05/22 ; MZM Brno
Výraz tezauru
    flint axes
    flint of the Kraków-Czestochowa Jurassic
    Moravia
    spotted Swiecichów flint
    striped flint from Krzemionki
    variety G
Klíčové slovo
    Moravě
    Provenience
    Sekery
    Silicitové
    Středopolské
Abstrakt (česky)
   Jsou popsány eneolitické silicitové sekery z Moravy. Na jejich zhotovení byly použity importované suroviny z předhůří Svatokřížských hor ve středním Polsku (krzemień pasiasty, krzemień nakrapiony).
Abstrakt (anglicky)
   There are described Eneolithic flint axes from Moravia. They were produced from imported raw materials (striped Krzemionki flint, spotted Swieciechów flint) that were mined at the NE foreground of the Swietokrzyskie Góry Mts. in central Poland.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012